Kalite Anlayışımız
KALİTE ANLAYIŞIMIZ
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
KALİTE MİSYONUMUZ;

Müşteri memnuniyeti odaklı, kalite ve ürün noktasında sürdürülebilirlik ve inovasyon noktasında sürekli değişen bilimsel ve teknolojik unsurları tesislerimize entegre etmek, ARGE çalışmalarına gereken önemi vererek MEDCEM beton markasını doğru yere konumlamaktır.

KALİTE VİZYONUMUZ;

Ürünlerimizde realite, optimizasyon ve mükemmeliyetçilik olmazsa olmazlarımızdandır. Teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak müşteriye en iyi ürünü sunabilmek ve bunu yapabilmek için çevre ve doğayı yok saymamaktadır. İnsana ve doğaya saygılı ürünler geliştirerek, yeterince tahrip olmuş tabiatın yaşanabilir bir durumda kalmasını sağlamanın firmamızın vizyonu olduğunu kabul eden çalışanlarımız, bu bilinçle hareket etmektedirler.

Çevremizdeki doğal hammadde kaynakları başta olmak üzere üretimlerimizde doğadaki tahribatın en aza indirgendiği kaynakları kullanmak, kontrolsüz yıkıma meydan vermeyerek olması gereken kadar ve ürünlerimizi mükemmele yakın üreterek insana olan saygımızı vurgulamak en samimi söylemimizdir.

Bu bakış açısı ile kalitenin insan hayatı ve doğa için en önemli olgu olduğunu vurgulamak birincil ödevimizdir.KALİTE SÜRECİMİZ;

Hammadde Temini;

Doğadaki doğal ya da yapay hammadde kaynaklarından alınan numuneler modern donanımlı laboratuvarlarımıza getirilerek fiziksel ve kimyasal deneyler(elek analizi, özgül ağırlık ve su emme deneyi, yassılık deneyi, Los Angeles aşınma deneyi, klorür içeriği deneyi vb.) uygulanır. Çıkan sonuçlar TS EN 206 ve EN 13515 Standardında belirtilen kullanım şartnamesindeki uygulanabilir sınırlar içerisinde ise satın alma süreci başlar.

Satınalma Süreci;

Kalite kontrol laboratuvarından alınan ve olumlu sonuçlar tesis organizasyonundan sonra satın alma birimine yönlendirilir. Gerekli değerlendirme ve araştırma aşaması geçildikten sonra stokların depo şartları hazırlanarak satın alma işlemi gerçekleşir ve hammadde stoklanır.

Üretim Süreci;

Uzman ekip kontrolünde özenle hazırlanan reçeteler (Bu aşamada birçok deney sonucunda elde edilen uygun sonuçlar çok özel yorumlarla yoğurulur ve taslak hazırlanır) teorik olarak hazırlanarak modern laboratuvarlarda karışımlar hazırlanır. Gerçekleşen sonuçlar teorik hazırlanan reçetelere uyum sağlıyor ve ürünün karakteristik özelliklerini ( Basınç dayanımı, birim hacim ağırlığı, görünümü, pompalana bilirlik ve işlene bilirliği) taşıyorsa bu dizaynların endüstriyel üretimde deneme aşamasına geçilir. Bu aşamada ürünün santral üretimi yapılır ve nihai ürün şeklini alıp almadığına karar verilerek seri üretime geçilir.

Üretilen Ürünün Kalite Kontrolünün Yapılması;

Üretilip müşteriye gönderilen üründen inşaat yerinde 12390-1 standardına(sertleşmiş beton deneyleri standarttı) alınan numuneler, laboratuvar koşullarındaki kür havuzlarında(%60 nispi nem ve 20+-2 derece su ile dolu kapalı oda) bekletilerek yedi ve yirmisekizgün basınç dayanımı testine tabi tutulur. Ürün, bu iki testten de karakteristik dayanımını verir ise TS EN 206 ve EN 13515 standardına uygun ürün olarak kabul edilir. Uygun kürleme (ürünün bakımı) koşulları ve yerleştirme sırasında oluşabilecek hasarlar standart dışı sayılır. Unutulmamalıdır ki beton yarı mamul bir üründür ve mamul olabilmesi için bakım şartları önemlidir.

STANDART ÜRÜNLERİN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMLARI;

İsimEn düşük karakteristikEn düşük karakteristik
Silindirik dayanımKübik dayanım
C 8/108 mpa10 mpa
C 12/1512 mpa15 mpa
C 16/2016 mpa20 mpa
C 20/2520 mpa25 mpa
C 25/3025 mpa30 mpa
C 30/3730 mpa37 mpa
C 35/4535 mpa45 mpa
C 40/5040 mpa50 mpa
C 45/5545 mpa55 mpa
C50/6050 mpa60 mpa