KALİTE ANLAYIŞIMIZ

KALİTE MİSYONUMUZ;

Müşteri memnuniyeti odaklı, kalite ve ürün noktasında sürdürülebilirlik ve inovasyon noktasında sürekli değişen bilimsel ve teknolojik unsurları tesislerimize entegre etmek, AR-GE çalışmalarına gereken önemi vererek “Medcem Beton” markasını doğru yerde konumlamaktır.

KALİTE VİZYONUMUZ;

Ürünlerimizde realite, optimizasyon ve mükemmeliyetçilik olmazsa olmazlarımızdandır. Teknolojik gelişmelere uyum sağlarken, müşteriye en iyi ürünü sunabilmek ve bunu yaparken çevreyi ve doğayı yok saymamaktadır. İnsana ve doğaya saygılı ürünler geliştirerek, yeterince tahrip olmuş tabiatın yaşanabilir bir durumda kalmasını sağlamanın firmamızın vizyonu olduğunu kabul eden çalışanlarımız, bu bilinçle hareket etmektedirler.

Çevremizdeki doğal ham madde kaynakları başta olmak üzere üretimlerimizde doğadaki tahribatın en aza indirgendiği kaynakları kullanmak, kontrolsüz yıkıma meydan vermeyerek olması gereken kadar ve ürünlerimizi mükemmele yakın üreterek insana olan saygımızı vurgulamak en içten söylemimizdir.

Bu bakış açısı ile kalitenin insan hayatı ve doğa için en önemli olgu olduğunu vurgulamak birincil ödevimizdir.

KALİTE SÜRECİMİZ;

Ham Madde Temini;

Doğadaki doğal ya da yapay ham madde kaynaklarından alınan numuneler, modern donanımlı laboratuvarlarımıza getirilerek bu numunelere fiziksel ve kimyasal deneyler (elek analizi, özgül ağırlık ve su emme deneyi, yassılık deneyi, Los Angeles aşınma deneyi, klorür içeriği deneyi vb.) uygulanır. Çıkan sonuçlar TS EN 206 ve EN 13515 Standardı’nda belirtilen kullanım şartnamesindeki uygulanabilir sınırlar içerisinde ise satın alma süreci başlar.

Satın Alma Süreci;

Kalite kontrol laboratuvarından alınan olumlu sonuçlar, tesis organizasyonundan sonra satın alma birimine yönlendirilir. Gerekli değerlendirme ve araştırma aşaması geçildikten sonra stokların depo şartları hazırlanarak satın alma işlemi gerçekleşir ve ham madde stoklanır.

Üretim Süreci;

Uzman ekip kontrolünde özenle yazılan reçeteler (Bu aşamada birçok deney sonucunda elde edilen uygun sonuçlar çok özel yorumlarla yoğrulur ve taslak hazırlanır.) teorik olarak hazırlanarak modern laboratuvarlarda karışımlar hazırlanır. Alınan sonuçlar teorik hazırlanan reçetelere uyum sağlıyor ve ürünün karakteristik özelliklerini (Basınç dayanımı, birim hacim ağırlığı, görünümü, pompalanabilirlik ve işlenebilirlik) taşıyorsa, bu dizaynların endüstriyel üretimde deneme aşamasına geçilir. Bu aşamada ürünün santral üretimi yapılır ve nihai ürün şeklini alıp almadığına karar verilerek seri üretime geçilir.

Üretilen Ürünün Kalite Kontrolünün Yapılması;

Üretilip müşteriye gönderilen üründen inşaat yerinde 12390-1 standardında (sertleşmiş beton deneyleri standardı) alınan numuneler, laboratuvar koşullarındaki kür havuzlarında (%60 nispi nem ve 20 ±2 derece su ile dolu kapalı oda) bekletilerek yedi ve yirmi sekiz gün basınç dayanımı testine tabi tutulur. Ürün, bu iki testten de karakteristik dayanımını verirse TS EN 206 ve EN 13515 Standardı’na uygun olarak kabul edilir. Uygun kürleme (ürünün bakımı) koşulları ve yerleştirme sırasında oluşabilecek hasarlar standart dışı sayılır. Unutulmamalıdır ki, beton yarı mamul bir üründür ve mamul olabilmesi için bakım şartları önemlidir.

STANDART ÜRÜNLERİN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMLARI;

İsim En düşük karakteristik En düşük karakteristik
Silindirik dayanım Kübik dayanım
C 8/10 8 MPa 10 MPa
C 12/15 12 MPa 15 MPa
C 16/20 16 MPa 20 MPa
C 20/25 20 MPa 25 MPa
C 25/30 25 MPa 30 MPa
C 30/37 30 MPa 37 MPa
C 35/45 35 MPa 45 MPa
C 40/50 40 MPa 50 MPa
C 45/55 45 MPa 55 MPa
C50/60 50 MPa 60 MPa