İnsan Kaynakları

En değerli kaynağımız olan çalışanlarımızla, işimizin en iyisi olmakla beraber farklı olmayı da amaçlayan, motivasyonu ve bağlılığı ön plana taşırken, eğitimin, gelişimin ve verimliliğin sürekliliğini sağlayıp, nitelikli insan gücü yaratmaya önem veriyor ve tüm çalışanlarımızla kocaman bir aile olma yolunda ilerliyoruz.

Her insanın yegâne bir kristal olduğu savı ortak değerlerimizin en temel taşıdır. Temel amacımız; “Doğru İşe Doğru İnsan” anlayışı ile istihdam ettiğimiz yetenekleri şirketimize kazandırarak yolculuklarına rehberlik etmektir.

Çalışma kültürümüzün odağına koyduğumuz insandan hareketle, iş birliğine açık, esnek, sürdürülebilir verimliliğe dayalı ve geleceği okuyabilen bir ekip yapılandırması hedefi ile insan kaynakları süreçlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.


Çalışanlarımızın sürekli öğrenerek verimliliklerini arttırmaları için uygulanmakta olan e-öğrenme eğitimleri ile yeteneklerinin geliştirilmesine ve kişisel farkındalık deneyiminin oluşmasında önemli derecede destek sağlamaktayız.

Firmamıza ait güncel açık pozisyonlara buradan ulaşabilirsiniz.